Algemeen Bestuur 12 juli 2023

17 jul. 2023

In deze vergadering van het Algemeen Bestuur staat de vaststelling van de voorlopige jaarrekening op de agenda. De voorzitter stelt de leden in de gelegenheid te reageren op de jaarrekening 2022. Er worden geen reacties gegeven en de jaarrekening 2022 is definitief vastgesteld.