Informeren

Geo-informatiesysteem

Het Gegevenshuis maakt gebruik van een Geo-informatiesysteem waarmee medewerkers en externe afnemers (e.g., burgers, bedrijven, andere overheden en gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt) altijd actuele informatie kunnen afnemen.

Het informatiesysteem wordt gevoed vanuit het gegevensmagazijn maar ook met informatie zoals beschikbaar in het Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK).

Met de dienst kunnen medewerkers eenvoudig en snel vanaf hun werkplek alle relevante gegevens opvragen.

Thematische tekeningen

Thematische tekeningen worden met name voor twee doeleinden gebruikt als bijlage bij een publiekrechtelijk besluit of privaatrechtelijke overeenkomst, zoals de verkoop van een stuk grond, en ter ondersteuning van gemeentelijk beleid of communicatie.

Het Gegevenshuis kan in beide gevallen zorg dragen voor tekeningen. De inhoud en opmaak van de tekeningen verschillen sterk per type opdracht. Voor de eerstgenoemde officiële tekeningen kunnen werkafspraken over opmaak en leveringsvorm worden vastgelegd. Voor de overige tekeningen, die qua inhoud zo breed kunnen zijn als de opdrachtgever wenst, worden de afspraken bij aanname van de opdracht gemaakt.

Voorbeelden

Retro

De bestaande gronden van het nieuwbouwplan worden kadastraal in kaart gebracht m.b.t. de eigenaren, daarna word a.d.h.v. de nieuwbouwtekening bekeken welke gronden er “aangekocht/overgedragen” dienen te worden. De BGT (basiskaart grootschalige topografie) dient als ondergrond ter oriëntatie

Thematisch

D.m.v. een “heat-map” wordt een overzicht gegeven van het aantal industriële daken met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2. De dichtheid van de kleur geeft de concentratie van het aantal industriële daken weer. Deze oppervlakten zijn gecumuleerd per buurt. De wegenkaart en gemeentegrenzen dienen als ondergrond ter oriëntatie.

Transactie

Kaart ter ondersteuning bij een notariële akte van gemeentelijke grondverkoop  aan een particulier. De rooilijn dient als fictieve scheidingslijn tussen de diverse grondprijzen. (I.v.m. de privacy zijn de gegevens fictief). Naast de BGT dient de luchtfoto als ondergrond ter oriëntatie.

Thematische tekening met een nieuwbouwplan dat kadastraal in kaart wordt gebracht.
Thematische tekening dakoppervlakte groter dan 1000m2 met functie industrie onderverdeeld in CBS-buurten.
Fictieve transactietekening.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Gegevenshuis.

Contact