Toekomstige diensten

In de toekomst kan Het Gegevenshuis ook de volgende diensten gaan leveren.

Innovatieve methoden

Met innovatieve methoden worden `inwin’-methodieken bedoeld, die ontwikkeld worden samen met partners. De te ontwikkelen methoden beogen het werk efficiënter en effectiever te maken en daardoor tijd en kosten te besparen.

Zo voert het Gegevenshuis stereofotogrammetrie uit ten behoeve van het beheer BGT en onderzoekt het momenteel de mogelijkheden om cycloramafoto’s in combinatie met puntenwolken in eigen beheer in te winnen. Veel werk wordt nu nog uitbesteed aan externe partijen. Door het inwinproces binnen de organisatie te manifesteren en te borgen, wordt de informatie op een gegarandeerd kwaliteitsniveau ingewonnen en uniform en accuraat verwerkt en beheerd. Andere voorbeelden van innovatieve methoden zijn experimenten met 3D-modellen ten behoeve van de berekening van de waterafvoercapaciteit en stedenbouwkundige planningen.

Beheerdiensten

Het Gegevenshuis is constant op zoek naar hoe ze haar beheerdiensten ten voordele van de opdrachtgever nuttig kan uitbreiden. Het Gegevenshuis ontzorgt de klant, of dat nu een deelnemer of afnemer is, op het gebied van de digitale vastlegging en het beheer van deze data.


Analyse en beleidsondersteuning

Veel van de bij Het Gegevenshuis in beheer zijnde informatie kan op relevante manieren gekoppeld worden, zodat er meer en betere inzichten verkregen kunnen worden. Denk hierbij aan het vooraf inschatten en achteraf valideren van impacteffecten bij beleidsmatige keuzes.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Gegevenshuis.

Contact