Inwinnen

Landmeten

Landmeten omvat een breed scala aan diensten, waaronder het via metingen voorbereiden van civiel technische projecten, metingen ten behoeve van rioolbeheer en complete inventarisatiemetingen ten behoeve van evenementen.

Het inwinnen van deze informatie is gebonden aan kwaliteitsmaatstaven. Het Gegevenshuis bundelt expertise en capaciteit om de inwinning van data te stroomlijnen. Zo verricht Het Gegevenshuis zelf alle metingen voor de BGT.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Gegevenshuis.

Contact