Algemeen Bestuur 18 november 2021

18 nov. 2021

Op donderdag 18 november 2021 vindt de vergadering Algemeen Bestuur plaats. De vergadering begint om 14:00 uur en gezien de maatregelen omtrent Covid19 wordt deze via Teams gehouden.

De agendapunten die worden besproken:

  1.          Opening en vaststelling agenda
  2.          Toelichting benoeming voorzitter tot burgemeester van Landgraaf
  3.          Verslag vergadering d.d. 7 juli 2021 (bijgevoegd)
  4.          Besluitenlijst AB d.d. 07-07-2021 en besluitenlijsten DB ter kennisname                             (bijgevoegd)
  5.          Ingekomen stukken (brief provincie inzake begroting)
  6.          Vooruitblik jaarrekening 2021 en (bijgestelde) begroting 2022 (bijgevoegd)
  7.          Acquisitie en innovatie (mondeling)
  8.          Presentatie thema Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)
  9.          Rondvraag