Algemeen Bestuur 25 maart 2020

10 mrt. 2020

Op woensdag 25 maart 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering begint om 15.30 uur. De wijze waarop deze vergadering plaatsvindt, wordt nog nader bepaald.

Agenda:
1.    Opening en welkom door de voorzitter, speciaal nieuw lid Sittard-Geleen
2.    Verslag vergadering d.d. 7 november 2019 
3.    Besluitenlijst AB en de besluitenlijsten DB ter kennisname 
4.    Ingekomen stukken (geen ingekomen stukken)
5.    Toetreding Sittard-Geleen 
6.    Voorstel inzake voorlopige vaststelling jaarrekening 2019
7.    Voorstel inzake voorlopige vaststelling begrotingswijziging 2020 
8.    Voorstel inzake voorlopige vaststelling begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024
9.    Voorstel inzake vaststelling Handboek Personeel Het Gegevenshuis 
10.    Voorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis naar aanleiding van invoering Wnra
11.    Ontwikkelingen nieuwe toetreders/uitbreiding
12.    Rondvraag