Algemeen Bestuur 25 maart 2021

22 mrt. 2021

Op donderdag 25 maart 2021 vindt de vergadering Algemeen Bestuur plaats. De vergadering begint om 09:00 uur en gezien de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal via Teams gehouden worden.

1)      Opening en welkom door de voorzitter, speciaal welkom nieuw AB-lid mevr J. Bühler,            wethouder Sittard-Geleen

2)      Verslag vergadering d.d. 28 oktober 2020

3)      Besluitenlijst AB en vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n. 

4)      Voorstel inzake voorlopige vaststelling jaarrekening 2020 

5)      Voorstel inzake voorlopige vaststelling begrotingswijziging 2021 

6)      Voorstel inzake voorlopige vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025

7)      Voorstel wijziging/vaststelling Financiële verordening

8)      Voorstel wijziging/vaststelling Controleverordening 

9)      Voorstel wijziging/vaststelling Controleprotocol

10)   Ontwikkeling nieuwe toetreders/uitbreiding 

11)   Rondvraag