Algemeen Bestuur 26 juni 2019

25 jun. 2019

Op woensdag 26 juni 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering vindt plaats bij Het Gegevenshuis, Emile Erensplein 55, 6371 GH te Landgraaf.

Aanvang 09.00 uur. 

Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter                                                                                      2. Verslag vergadering d.d. 28 maart 2019                                                                                    3. Besluitenlijst AB d.d. 28 maart en besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n.        4. Ingekomen stukken (zienswijzen plus brief Waterschap inzake bestuurlijke                 vertegenwoordiging)                                                                                                                      5. Voorstel inzake definitieve vaststelling jaarrekening 2018                                                            6. Voorstel inzake definitieve vaststelling begrotingswijziging 2019                                                  7. Voorstel inzake definitieve vaststelling begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023              8. Voorstel inzake vaststelling archiefverordening                                                                            9. Ontwikkelingen nieuwe toetreders/uitbreiding                                                                          10. Presentatie Geonovation: Kaartviewer                                                                                        11. Rondvraag