Algemeen Bestuur 26 mei 2016

24 mei 2016

Op donderdag 26 mei 2016 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis plaats. De vergadering is openbaar en begint om 09.00 uur. Locatie: Emile Erensplein 55 te Landgraaf.

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 26 mei 2016 09.00 uur

Het Gegevenshuis, vergaderruimte 1e verdieping, Emile Erensplein 55, Landgraaf.

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijstvergadering 25 februari 2016

3. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur t.k.n.

4. Ingekomen stukken: concept begroting2016 Parkstad IT

5. Vaststelling definitieve jaarrekening 2015

6. Vaststelling definitieve begrotingswijziging 2016

7. Vaststelling definitieve begroting 2017 e.v. jaren

8. Rondvraag