Algemeen Bestuur 28 oktober 2020

15 okt. 2020

Op woensdag 28 oktober 2020 vindt de vergadering Algemeen Bestuur plaats. De vergadering begint om 15:00 uur en gezien de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal via Teams gehouden worden.

Agenda:

1)    Opening en welkom door de voorzitter
2)    Kennismaking nieuwe lid, wethouder Ton Raven, Sittard-Geleen
3)    Mededeling inzake aanwijzing plaatsvervangend directeur-secretaris
4)    Verslag vergadering d.d. 25 maart 2020 
5)    Besluitenlijsten vergaderingen Algemeen Bestuur & Dagelijks Bestuur t.k.n. 
6)    Ingekomen stukken
7)    Vaststellen “Innovatie en groei in strategisch perspectief” 
8)    Aanwijzing accountant 
9)    Aanwenden reserve ICT t.b.v. landmeetapparatuur 
10)    Toetreding tot Parkstad IT 
11)    Ontwikkelingen nieuwe toetreders/uitbreiding 
12)    Rondvraag