Algemeen Bestuur 29 maart 2023

27 mrt. 2023

Op woensdag 29 maart 2023 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering begint om 09:00 uur ten kantore van Het Gegevenshuis. De volgende agendapunten zijn aan de orde:

1)         Opening
2)         Verslag vergadering d.d. 4 november 2022
3)         Besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 4 november 2022 en t.k.n. besluitenlijsten                        vergaderingen Dagelijks Bestuur
4)         Ingekomen stukken
5)         Voorstel inzake voorlopige vaststelling jaarrekening 2022
6)         Voorstel inzake voorlopige vaststelling begrotingswijziging 2023
7)         Voorstel inzake voorlopige vaststelling begroting 2024 en meerjarenraming 2024-                    2027 
8)         Resultaat marktconsultatie ICT (presentatie)
9)         Rondvraag