Algemeen Bestuur 30 maart 2022

21 mrt. 2022

Op woensdag 30 maart 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering begint om 09:00 uur ten kantore van Het Gegevenshuis. De volgende agendapunten zijn aan de orde:

 1.          Opening en welkom door de voorzitter
 2.          Verslag vergadering d.d. 18 november 2021  
 3.          Besluitenlijst AB en vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n.
 4.          Ingekomen stukken: brief GS inzake beoordeling archiefbeheer met toelichting
 5.          Voorstel inzake voorlopige vaststelling jaarrekening 2021  
 6.          Voorstel inzake voorlopige vaststelling begrotingswijziging 2022  
 7.          Voorstel inzake voorlopige vaststelling begroting 2023 en meerjarenraming                      2023-2026
 8.          Ontwikkeling rondom besluit toetreden PIT
 9.          Ontwikkeling nieuwe toetreders/uitbreiding
 10.          Innovatie: project Digital Twin  
 11.          Rondvraag