Algemeen Bestuur 5 juli 2018

05 jul. 2018

Op donderdag 5 juli 2018 vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis plaats. Aanvang: 13.00 uur. Locatie: Emile Erensplein 55, 6371 GH Landgraaf.

Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Kennismaking nieuwe leden van Algemeen Bestuur

3. Verslag vergadering d.d. 28 maart 2018 (bijgevoegd)

4. Besluitenlijsten: vergadering Algemeen Bestuur 28-03-2018 / vergadering DB ter kennisname (bijgevoegd)

5. Ingekomen stukken (bijgevoegd)

6. Voorstel inzake definitieve vaststelling jaarrekening 2017 (bijgevoegd)

7. Voorstel inzake definitieve vaststelling begrotingswijziging 2018 (bijgevoegd)

8. Voorstel inzake definitieve vaststelling begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 (bijgevoegd)

9. Ontwikkelingen nieuwe toetreders/ uitbreiding (mondeling)

10. Rondvraag

Na de vergadering zal de secretaris met name voor de nieuwe AB-leden een presentatie geven over Het Gegevenshuis.