Algemeen Bestuur 27 maart 2017

24 mrt. 2017
#

Op maandag 27 maart 2017 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur. De vergadering is openbaar en begint om 15.00 uur op locatie Emile Erensplein 55 te Landgraaf.

- verslag vergadering 24-11-2016

- besluitenlijsten AB & DB

- jaarrekening 2016

- ontwerp begrotingswijziging 2017

- ontwerp begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021

- controle protocol

- rondvraag