Algemeen Bestuur 27 maart 2017

24 mrt. 2017

Op maandag 27 maart 2017 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur. De vergadering is openbaar en begint om 15.00 uur op locatie Emile Erensplein 55 te Landgraaf.

- verslag vergadering 24-11-2016

- besluitenlijsten AB & DB

- jaarrekening 2016

- ontwerp begrotingswijziging 2017

- ontwerp begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021

- controle protocol

- rondvraag