Opbouw BGT vordert gestaag

09 jun. 2015

Het Gegevenshuis ligt goed op koers om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)voor negen gemeenten op tijd aan te leveren aan de Landelijke Voorziening. De GBRD, de voorloper van Het Gegevenshuis, is in april 2014 begonnen met de opbouw van het BGT-bestand van de gemeente Heerlen. Dat bestand is inmiddels technisch gecontroleerd door het Kadaster. Ook de proeflevering aan het SVB-BGT heeft plaatsgevonden. De resterende aandachtspunten zijn opgelost, zodat het bestand klaar is voor assemblage.

De opbouw van de gemeenten Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal heeft inmiddels hetzelfde stadium bereikt. In de loop van juli verwacht Het Gegevenshuis ook de bestanden voor de bronhouders Nuth en Schinnen volledig opgebouwd te hebben. De opbouw voor de negende en laatste gemeente, Kerkrade, is in mei van start gegaan en zal waarschijnlijk in september worden afgerond.

Het Gegevenshuis is van plan de assemblage van de gemeentelijke bestanden met de bestanden van het Ministerie van Economie, Landbouw en Infrastructuur en die van het Waterschap Roer en Overmaas zelf uit te voeren. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de bestanden van laatst genoemde bronhouder gereed zijn. Dat lijkt vooralsnog de enige onzekerheid op weg naar het bereiken van de landelijk gestelde streefdatum van 1 januari 2016 voor opname van de bestanden in de Landelijke Voorziening BGT.