Algemeen Bestuur 7 december 2023

29 nov. 2023

De vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op donderdag 7 december 2023 om 15:00 uur op locatie Het Gegevenshuis. De volgende agendapunten worden behandeld:

 1)      Opening
 2)      Verslag vergadering d.d. 12 juli 2023
 3)      Besluitenlijst Algemeen Bestuur 12 juli 2023 
 4)      Ingekomen stukken
 5)      Voorstel inzake beëindigen dienstverlening Parkstad-IT en Europese aanbesteding ICT
 6)      Voortgang wijziging gemeenschappelijke regeling
 7)      Ontwikkeling nieuwe toetreders/uitbreiding
 8)      Rondvraag