Algemeen Bestuur 28 maart 2019

19 mrt. 2019

Op donderdag 28 maart 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering vindt plaats bij Het Gegevenshuis, Emile Erensplein 55 te Landgraaf.

Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter, speciaal nieuwe leden Beekdaelen en Vaals
2. Verslag vergadering d.d. 31 oktober 2018
3. Besluitenlijst AB d.d. 31-10-2018 en besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n. 
4. Ingekomen stukken (geen ingekomen stukken)
5. Toetreding Vaals
6. Voorstel inzake voorlopige vaststelling jaarrekening 2018
7. Voorstel inzake voorlopige vaststelling begrotingswijziging 2019
8. Voorstel inzake voorlopige vaststelling begroting 2020 en meerjarenraming 2020- 2023 
9. Ontwikkelingen nieuwe toetreders/ uitbreiding (mondeling)
10. Rondvraag