Algemeen Bestuur 7 juli 2021

23 jul. 2021

In deze vergadering van het Algemeen Bestuur staat de vaststelling van de voorlopige jaarrekening op de agenda. De voorzitter stelt de leden in de gelegenheid te reageren op de jaarrekening 2020. Er worden geen reacties gegeven en de jaarrekening 2020 wordt definitief vastgesteld.