Aftrap project Straatkubus

23 dec. 2015

Op 17 december 2015 was er een bijeenkomst in de raadszaal van de gemeente Landgraaf. Het Gegevenshuis had de gemeente Almere uitgenodigd om uitleg te komengeven over de straatkubus. De straatkubus is een van de projecten die in het kader van de pilotstarter Ruimtelijke Kijk in het Sociaal Domein door KING en VNG wordt uitgewerkt. Het Gegevenshuis is bij de landelijke pilot aangesloten. Uitgenodigd waren de deelnemende gemeenten van het samenwerkingsverband.In een boeiend relaas werd door de gemeente Almere aangetoond dat de lokale overheid over veel informatie beschikt c.q. kan verwerven en dat door deze gegevens slim te combineren er nuttige beleidsinformatie kan ontstaan. Van belang is hierbij dat deze gegevens niet tot bepaalde conclusies leiden, maar dat ze eerder een indicatie geven waardoor er gerichter gezocht of gehandeld kan worden.

Bijvoorbeeld de combinatie, een eenpersoons huishouden, van een persoon boven de 65, met een laag inkomen is niet per definitie een eenzaam persoon maar de combinatie van gegevens kan wel een indicatie zijn van een verhoogd risico. Indien er een aantal in een hetzelfde gebied wonen kunnen de wijkteams bijvoorbeeld wel alerter zijn op signalen.

Vanuit de landelijke pilot waarin de gemeente Oisterwijk, Almelo, Uden, Zwijndrecht, Weesp en Haarlem participeerden was er al een top tien gemaakt van beleidsvragen waarbij verzamelde gegevens gebruikt kunnen worden. Bij de bijeenkomst van Het Gegevenshuis werd in ieder geval een nieuw thema toegevoegd dat landelijk nog niet aan de orde is geweest, het in kaart brengen van mantelzorg gerelateerde gegevens. De bedoeling van de bijeenkomst was om het draagvlak te peilen om een dergelijk systeem hier in deze regio te implementeren.

Bij de deelnemers bestond voldoende animo om het concept “Straatkubus” met elkaar verder uit te werken. Hiertoe wordt een werkgroep geformeerd. Dit collectieve oppakken heeft een grote meerwaarde omdat de parkstadgemeenten dusdanig dicht tegen elkaar aanliggen dat data van over de gemeentegrens van grote invloed kan zijn voor je eigen besluiten. Het Gegevenshuis nodigt in januari 2016 de verschillende partners uit voor een vervolgbijeenkomst. Eind januari 2016 is ook de eindrapportage van de landelijke pilot beschikbaar, deze zullen wij ook via de site met jullie delen.