Conferentie zet Digital Twin ook in Limburg op de kaart

21 jun. 2022

‘We moeten nu aan de slag, want anders gaan de grote techbedrijven het allemaal voor ons regelen en dan komt het belang van de burger op de tweede plaats.” Met die woorden onderstreepte Bart De Lathouwer op het einde van de conferentie Slim lokaal bestuur, digital twin Limburg het belang van het onderwerp voor de lokale overheid. De boodschap van De Lathouwer, informatie-architect van het project Digitale Stad Rotterdam, is gezien de vele positieve reacties na afloop goed aangekomen.

Hoewel het thema digital twin volop leeft bij lokale en regionale overheden, lijkt de belangstelling in Limburg tot nu toe wat achter te blijven. Voor Het Gegevenshuis reden om op donderdag 16 juni de conferentie op Brightlands Smart Service Campus te organiseren. Tijdens de goed bezochte conferentie presenteerde Het Gegevenshuis de resultaten van zijn pilotproject over het gebruik van 3D-data en digital twins. Vervolgens zijn de deelnemers aan de conferentie in deelsessies bijgepraat over verschillende onderwerpen, zoals de laatste ontwikkelingen op het gebied van BIM-data, het inwinnen van puntenwolken met drones, de mogelijkheden van photomeshes en het inzetten van digital twins om het lokaal bestuur te verbeteren. Tenslotte beantwoordden Remy Sleijpen (dagelijks bestuur Waterschap Limburg), Sjef Leenen (directeur/secretaris Het Gegevenshuis) en de eerder genoemde Bart De Lathouwer vragen uit het publiek.

Voor Het Gegevenshuis is de conferentie van 16 juni niet alleen een passende afsluiting van het pilotproject, maar vooral de eerste stap in een volgende fase. In die fase wil Het Gegevenshuis samen met zijn deelnemers een begin gaan maken met het inmeten van gegevens op basis van puntenwolken, met het registreren van gebouwen en verblijfsobjecten in 3D en met het inrichten van een 3D-viewer of een digital twin. Met als doel om, zoals voorzitter Richard de Boer van Het Gegevenshuis het in zijn openingswoord verwoordde, “het nieuwe goud van de data ook te gaan delven in de regio die ooit tot bloei kwam dankzij het zwarte goud van de kolen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Meijers.

Video:

De demo-omgeving Digital Twin Limburg van Het Gegevenshuis. Een impressie in vogelvlucht.

Presentaties:

  • Resultaten pilot Digital Twin Limburg. Presentatie door Peter Meijers en Claire van Proemeren (Het Gegevenshuis).
  • Besturen anno 2024. Workshop door Sjef Leenen (Het Gegevenshuis) en Niels van de Graaf (Imagem).
  • Hoe 3D-fotomeshes van Limburg een nieuw perspectief op de fysieke leefomgeving bieden. Presentatie door Philipp Bierhuizen en Niels van den Kieboom (Cyclomedia).
  • Remote sensing: hét hulpmiddel bij energiebeleid en het actueel houden van (geo)data. Presentatie door Harald Görtz (Imagem) en Raimond Severens (Het Gegevenshuis).
  • De Digitale Stad: het voorbeeld van Rotterdam. Presentatie door Bart De Lathouwer (gemeente Rotterdam).
  • Van ontwerp naar beheer: hoe sluiten we de keten? Presentatie door John Joosten (GeoBIMexperts) en Bjorn Ramaeekers (Cadac Group).
  • Een vliegende start met dronebeelden. Presentatie door Rick Bijl (Euro Drone Inspections).