De gemeente Vaals nieuwe toetreder

30 jan. 2019

Eind oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Vaals toestemming verleend aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. De gemeente Vaals beleggen niet alleen de basisregistraties bij Het Gegevenshuis, maar ook het databeheer grijs, groen en statische rioolgegevens. Het bestuur van Het Gegevenshuis is verheugd met deze nieuwe toetreder. Wethouder J.P. Kompier van Vaals zal namens de gemeente toetreden tot het Algemeen Bestuur. Frank Coenen zal namens Vaals optreden als contractmanager. Het implementatieproces is inmiddels in volle gang.