Gemeenten Eijsden-Margraten, Simpelveld, Voerendaal en nieuwe gemeente Beekdaelen nemen meer producten af

30 jan. 2019

De gemeenten Eijsden-Margraten, Simpelveld en Voerendaal beleggen het databeheer openbare ruimte (grijs en groen) bij Het Gegevenshuis. Ook lopen hier succesvolle pilots voor het in kaart brengen van de huisaansluitingen riool.

De gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken waren reeds lid van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. De uit deze gemeenten gevormde nieuwe gemeente Beekdaelen gaat meer producten beleggen bij Het Gegevenshuis dan de drie voorheen apart deden. De voormalige gemeente Nuth beheerde de BAG zelf. Per 1 januari is dit belegd bij Het Gegevenshuis. Ook belegt Beekdaelen het databeheer grijs en groen bij Het Gegevenshuis. Voor wat betreft de huisaansluitingen riool is sprake van een succesvolle pilot.