Grote belangstelling relatiemiddag Het Gegevenshuis

05 nov. 2018

Woensdagmiddag 31 oktober werden collega’s van de deelnemende gemeenten vanaf 13.00 uur met een heerlijk stuk Limburgse vlaai en koffie/thee ontvangen, waarna Sjef Leenen (directeur/secretaris) iedereen van harte welkom heette. Middels een presentatie bracht Sjef het takenpakket en de toegevoegde waarde van Het Gegevenshuis onder de aandacht inclusief de toekomstige ontwikkelingen.

Om 14.00 uur werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om “in de keuken” te komen kijken, kennis te maken met de medewerkers van Het Gegevenshuis en vooral om meer te weten te komen over de werkzaamheden, hoe deze worden verricht en wat het belang is van de geometrische- en administratieve data voor hun eigen werkterrein(en) bij de gemeente. De leden van het Algemeen Bestuur trokken zich terug in de Directiekamer voor het periodiek bestuurlijk overleg, waarna ook zij zich lieten informeren door de medewerkers op de afdeling.

De aanwezigen konden o.a. (nader) kennismaken met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de mogelijkheden van thematische kaarten in diverse domeinen, hoe en met welke apparatuur de landmeters werken, het administratief databeheer Openbare Ruimte (BOR), de mogelijkheden/ontwikkelingen en werking van de Kaartviewer, de professionalisering/ontwikkelingen van processen/privacy/financiële administratie, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG en registratieve taken Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en er werd middels een demonstratie van drones een inkijk gegeven over de mogelijkheden van toekomstige innovatie v.w.b. het inwinnen van data en beeldmateriaal.