ISO-certificaten onderstrepen kwaliteit dienstverlening en informatiebeveiliging van Het Gegevenshuis

31 aug. 2021

Het Gegevenshuis heeft de ISO-certificaten van Kiwa ontvangen. Daarmee wordt bevestigd wat de externe auditoren al constateerden bij de certificeringsaudit: ‘De managementsystemen van Het Gegevenshuis staan als een huis.’

Schriftelijk wordt bevestigd dat het kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor wat betreft de dienstverlening aan deelnemers en afnemers met betrekking tot het inwinnen, beheren, informeren over en toepassen innovaties van de wettelijke basisregistraties die Het Gegevenshuis voor de deelnemers uitvoert.

Eveneens wordt schriftelijk bevestigd dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 voor wat betreft de beveiliging van alle informatie, data en informatiesystemen die bij het uitvoeren van de processen bij Het Gegevenshuis worden ingewonnen, gebruikt, verwerkt gekoppeld, opgeslagen, verstrekt en uitgewisseld.