Nieuw bestuurslid: Nicole Ramaekers

04 nov. 2022

In haar vergadering van 4 november j.l. heeft het Algemeen Bestuur N.H.C. (Nicole) Ramaekers-Rutjens aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur. Nicole is burgemeester van de nieuw toegetreden gemeente Gulpen-Wittem. Zij volgt wethouder Carolus de Rijck van de gemeente Brunssum op als lid van het Dagelijks Bestuur met de portefeuille nieuwe businessmodellen/innovatie, relaties Smart Service Centre en ICT algemeen.

Met de burgemeester van Gulpen-Wittem is ook het heuvelland vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur en is tevens recht gedaan aan een betere verhouding man-vrouw in het bestuur van een openbaar lichaam.

Wij wensen haar veel succes en plezier bij Het Gegevenshuis.