Nieuwe kwaliteitsimpuls: certificering nulmeting rioleringsdata

02 apr. 2019

In het permanente proces om te komen tot kwaliteitsverhoging is Het Gegevenshuis nu ook bevoegd om de Nulmeting voor rioleringsdata uitvoeren. Onze medewerker Chantal Schaefer is gecertificeerd als GWSW-adviseur door RIONED, zie https://www.riool.net/gwsw-ondersteuning-beschikbaar.

 

Stichting RIONED heeft begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs op te leiden, zodat zij gemeenten kunnen helpen bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De adviseurs kunnen de gemeentelijke beheerdatabases met de GWSW-nulmeting valideren en advies geven over hoe die databases zijn te verbeteren en volgens de GWSW-standaard te vullen.

 

De omzetting van een gemeentelijke rioleringsdataset naar een GWSW-conforme dataset verloopt nog niet altijd vlekkeloos. De technische opbouw van het GWSW en de logbestanden van de GWSW-nulmeting vraagt meestal om toelichting en deskundige analyse. Veel beheerders van gemeenten hebben hiervoor onvoldoende tijd of de deskundigheid niet in huis. Meestal wordt een ervaren adviseur ingehuurd om de GWSW-nulmeting te doen, de uitkomsten te interpreteren en de gemeente advies te geven over hoe zij de dataset kan opwerken tot het kwaliteitsniveau dat in het GWSW vastgelegd is.

 

Naast het beheer van rioleringsdatasets, het in kaart brengen van de huisaansluitingen, het kwalificeren/ beoordelen van de rioolinspecties en advisering daaromtrent, kan Het Gegevenshuis nu eveneens adviseren in het controleren en GWSW-conform maken van de beheerdataset. Dit geldt zowel voor deelnemers als voor niet-deelnemers aan Het Gegevenshuis. Interesse? Bel ons op 045-5695600 of mail info@gegevenshuis.nl