Schinnen treedt toe

23 dec. 2015

De gemeenteraad van Schinnen heeft in haar vergadering van 17 december 2015 ingestemd met het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om toe te treden tot Het Gegevenshuis. De integrale benadering van alle object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties die Het Gegevenshuis hanteert, heeft de gemeente Schinnen laten besluiten zich te ontzorgen op het gebied van de BAG, de WOZ-registratieve taken, de BGT, de Wkpb, de BRK, de geo-viewer en diverse overige geometrische taken en landmeten.

De gemeente Schinnen is de 9e gemeente op rij die toegetreden is tot Het Gegevenshuis. Een mooi moment en Het Gegevenshuis heeft Schinnen een warm welkom geboden, symbolisch via het aanbieden van een taart met logo.