Efficiency en innovatie

18 jun. 2015

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal hebben een nieuw openbaar lichaam Het Gegevenshuis opgericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Het Gegevenshuis gaat voor de gemeenten het beheer en de uitvoering verzorgen van alle object- en ruimtegerelateerde (basis) registraties en geometrie. Het Gegevenshuis neemt het ‘registratieve deel’ van de voormalige Gemeenschappelijke Registratie- en BelastingDienst (GBRD Stadsregio Parkstad Limburg) over.

Voor de 1e vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis, vrijdag 26 juni 2015 te 09.00 uur, is een bijzondere lokatie gekozen, te weten in de buitenlucht boven op de Wilhelminaberg te Landgraaf. Hiermee wil het bestuur een aantal kernwaarden symbolisch onderstrepen: innovatie, transparantie, niet enkel kijken binnen de grenzen van het eigen gebied, een hoogwaardig uitvoeringsniveau. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Voor degenen die geen 508 treden naar de top willen of kunnen lopen, is er vervoer beschikbaar of kan gebruik worden gemaakt van de stoeltjeslift bij Snowworld. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via www.gegevenshuis.nl Het logo en de definitieve website zullen op 26 juni gepresenteerd worden.

In Nederland kennen we het stelsel van basisregistraties zoals onder andere de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Wettelijk verplichte registraties waarbij het principe geldt:`eenmalige inwinning, meervoudig gebruik’. Basisregistratiegegevens zijn leidend en de gegevens zijn verplicht te gebruiken in andere processen, zoals identiteitsdocumenten, subsidies, belastingen of milieubeheer.

Voor het beheren van basisregistraties is specifieke kennis nodig, waarbij vooral de samenhang tussen administratieve data en geometrische data van belang is.

Het Gegevenshuis ontzorgt de 8 gemeenten van al deze wettelijke verplichtingen, bundelt expertise en maakt bovendien relevante koppelingen met verschillende informatiebronnen. Hierdoor en door de schaalgrootte valt voor de gemeenten veel effiencywinst te behalen en kan de dienstverlening naar de burger verbeterd worden.

Het Gegevenshuis is sterk gericht op innovatie en via het platform van de Smart Services Hub worden nieuwe slimme diensten ontwikkeld of toepassingen van geo-data in andere domeinen bewerkstelligd. Het Gegevenshuis is gevestigd in Landgraaf aan het Emile Erensplein 55, heeft 25 medewerkers en huurt enkele medewerkers in voor tijdelijke werkzaamheden. Het Gegevenshuis is gericht op groei via nieuwe deelnemers en nieuwe producten en diensten.

Namens het bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken, voorzitter stuurgroep Het Gegevenshuis i.o.