Waterschap Limburg nieuwe deelnemer Het Gegevenshuis

18 jan. 2017

Het bestuur van het nieuwe Waterschap Limburg heeft besloten tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis gaat het Waterschap Limburg ontzorgen op het gebied van het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit betekent dat Het Gegevenshuis de landelijk dekkende kaart gaat beheren voor het gebied van alle waterlopen in Limburg die het Waterschap beheert. Een forse territoriale uitbreiding dus en een mooi voorbeeld van overheidssamenwerking in Limburg die tot een win-win-situatie leidt voor alle partijen.