Bestuur & Organisatie

Het Gegevenshuis is een overheidsorganisatie, onafhankelijk van gemeentelijke regio's; een aparte juridische entiteit op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Overheidsinstanties kunnen diensten afnemen, maar ook actief deelnemen aan Het Gegevenshuis.

Wanneer een overheidsinstantie zich als deelnemer bij Het Gegevenshuis voegt, verkrijgt zij automatisch het recht om uit de eigen organisatie een bestuurder aan te wijzen. Deze bestuurder krijgt een zetel in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is de regiehouder op alle werkzaamheden die Het Gegevenshuis uitvoert; ze bepaalt de koers, strategie en het budget en verkrijgt door regelmatige, transparante terugkoppeling inzicht in de voortgang en feitelijke besteding van middelen door Het Gegevenshuis.

Het Algemeen Bestuur benoemt uit eigen kring het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur stuurt en controleert de takenuitvoering van Het Gegevenshuis en koppelt dit terug aan het algemeen bestuur. Zij zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor het uitvoeringsproces en geven vorm aan de door het Algemeen Bestuur geformuleerde strategie en monitoren de koers van Het Gegevenshuis.

De uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door Het Gegevenshuis zelf. Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur worden ondersteund door de directeur/secretaris. Deze is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoeringsorganisatie.

Raadpleeg hier de tekst gemeenschappelijke regeling 

Volg het laatste bestuurlijke nieuws

Volg het bestuurlijke nieuwe van Het Gegevenshuis op de voet en lees alle actuele nieuwsberichten, Agenda, Bekendmakingen en besluiten.

Bestuurlijk nieuws

Organisatie

Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis zijn: de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.

Iedere deelnemer levert een lid voor het Algemeen Bestuur. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is als volgt:

Naam Functie
J. (Jan) Hermans wethouder Gemeente Beekdaelen
V. (Vérénice) Hermans wethouder Gemeente Brunssum
J. (Jan) Weling wethouder Gem. Eijsden-Margraten
N.H.C. (Nicole) Ramaekers-Rutjens burgemeester Gem. Gulpen-Wittem
C. (Casper) Gelderblom wethouder Gemeente Heerlen
J. (Jo) Schlangen wethouder Gemeente Kerkrade
mr. R. (Richard) de Boer burgemeester Gemeente Landgraaf
D. (Dion) Schneider waarn. burgemeester Gemeente Simpelveld
J. (Judith) Bühler wethouder Gemeente Sittard-Geleen
J. (Jean-Paul) Kompier wethouder Gemeente Vaals
W. (Wil) Houben burgemeester Gemeente Voerendaal
Drs. R.L.M. (Remy) Sleijpen Vice-voorzitter DB Waterschap Limburg

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld:

Naam Functie
mr. R. (Richard) de Boer voorzitter
D. (Dion) Schneider vice-voorzitter
N.H.C. (Nicole) Ramaekers-Rutjens lid

De directeur/secretaris is mr. J.M.M. (Sjef) Leenen MFM.

De ambtelijke regiehouders van de deelnemende gemeenten zijn:

Naam Gemeente
Rob van Nijnanten Gemeente Beekdaelen
John Demarteau Gemeente Brunssum
Martijn Reinders Gemeente Eijsden-Margraten
Vera Luijpers Gemeente Gulpen-Wittem
Jack Stijnen Gemeente Heerlen
Ger Klein
Henk Smeets
Gemeente Kerkrade
Bert Schiffers
Tim Kohl
Gemeente Landgraaf
Ger Wischmann Gemeente Simpelveld
Chaim van Rijswijk Gemeente Sittard-Geleen
Marcel Welter Gemeente Vaals
Anouk Jennen                            Mark Verhoeve Gemeente Voerendaal
Harry Pergens Waterschap Limburg