Algemeen Bestuur 26 juni 2015

12 jun. 2015

De voorzitter van de stuurgroep Het Gegevenshuis in oprichting maakt bekend dat de 1e vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling het gegevenshuis plaatsvindt boven op de Wilhelminaberg aan de Overstehofweg te Landgraaf op vrijdag 26 juni 2015 van 09.00 uur. Deze vergadering is openbaar.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage op het kantoor van Het Gegevenshuis aan het Emile Erensplein 55 te Landgraaf, maar zijn ook hier opvraagbaar:

Concept agenda vergadering Algemeen Bestuur 26 juni 2015

Reglement van orde voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Het Gegevenshuis

Meerjarenbegroting Het Gegevenshuis

Rechtspositie personeel Het Gegevenshuis

Landgraaf,

12 juni 2015.

De voorzitter van de stuurgroep Het Gegevenshuis in oprichting,

Mr. R.J.H. Vlecken