Algemeen Bestuur 25 februari 2016

19 feb. 2016

Op donderdag 25 februari 2016 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis plaats. De vergadering is openbaar en begint om 09.00 uur. Locatie: Emile Erensplein 55 te Landgraaf.

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 25 februari 2016 09.00 uur

Het Gegevenshuis, vergaderruimte 1e verdieping, Emile Erensplein 55, Landgraaf.

 1. Opening
 2. Verslag vergadering d.d. 19 november 2015 (bijgevoegd)
 3. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n. (bijgevoegd)
 4. Ingekomen stuk (goedkeuring begroting door GS plus toelichting)
 5. Jaarrekening 2015 (bijgevoegd 1 & 2)
 6. Ontwerp begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 e.v. jaren (bijgevoegd 1 & 2)
 7. Financiƫle verordening (bijgevoegd 1 & 2)
 8. Controleverordening (bijgevoegd 1 & 2)
 9. Controleprotocol (bijgevoegd 1 & 2)
 10. Benoeming directeur/secretaris (bijgevoegd)
 11. Rondvraag