Over Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis is een overheidsorganisatie die zich richt op het inwinnen, beheren en leveren van informatie uit (basis)registraties. De uitvoering van deze taken is voor afzonderlijke gemeenten vaak een zware belasting. Het Gegevenshuis kan deze taken uit handen nemen van gemeenten.

Dankzij de expertise en de procesmatige werkwijze die Het Gegevenshuis hanteert, worden gemeenten niet alleen ontzorgd, maar nemen de kwaliteit en uniformiteit van de registraties ook toe. Gegevens worden op een integrale wijze beheerd; er kunnen in meerdere registraties tegelijk wijzigingen worden doorgevoerd, waar dat nu vaak nog per registratie afzonderlijk wordt voltrokken.

Naast het inwinnen en beheren van informatie koppelt Het Gegevenshuis op aanvraag van opdrachtgevers gegevens uit deze registraties en herleidt dit naar informatie op kaart of in tabellen. Het Gegevenshuis werkt niet alleen in opdracht van gemeenten, maar ook voor andere instellingen, bedrijven of particulieren.

Het Gegevenshuis is sterk gericht op innovatie. Niet alleen worden de modernste technieken ingezet, ook wordt onderzocht op welke wijze geo-data gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van de dienstverlening door de overheid, voor het efficiënter en effectiever uitvoeren van overheidstaken of het vaststellen van beleid. Ook de toepasbaarheid in andere domeinen en het ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek pakt Het Gegevenshuis aan. Het Gegevenshuis neemt deel aan het Brightlands Smart Service Campus.

"Het Gegevenshuis neemt beheer en actualisatie van basisregistraties over van gemeentelijke instanties."

Beeldmerk Het Gegevenshuis

Het logo

De structuur en werkwijze van Het Gegevenshuis wordt in het logo visueel tot uiting gebracht. De letter G staat hier centraal, gezien Het Gegevenshuis zich volledig richt op alle zaken omtrent gegevens. De letter G heeft een globevorm, waarmee aangegeven wordt dat Het Gegevenshuis zich richt op geografische data.

Uitleg totstandkoming beeldmerk Het Gegevenshuis

De pijl tenslotte, duidt op het informatieproces: het verzamelen van gegevens en het geven van concrete duiding. Al deze elementen geven de kernwaarden van Het Gegevenshuis in één vorm weer; het logo.