Algemeen Bestuur 19 november 2015

11 nov. 2015

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 19 november 2015, 10.30 uur

Het Gegevenshuis, vergaderruimte 1e verdieping, Emile Erensplein 55, Landgraaf.

  1. Opening
  2. Verslag vergadering d.d. 26 juni 2015 (bijgevoegd)
  3. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n. (26 juni, 15 juli, 29 juli, 27 augustus, 9 september, 30 september, 21 oktober)
  4. Toetreding gemeente Schinnen (bijgevoegd 1, bijgevoegd 2, bijgevoegd 3) onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad Schinnen
  5. Wijziging GR in verband met toetreding Schinnen (bijgevoegd 1, bijgevoegd 2)
  6. Vaststellen eindbalans Stadsregio Parkstad Limburg-GBRD/BAG-Geo als beginbalans van Het Gegevenshuis (bijgevoegd 1, bijgevoegd 2, bijgevoegd 3, bijgevoegd 4)
  7. Benoemen externe accountant (bijgevoegd 1, bijgevoegd 2)
  8. Werving en selectie directeur/secretaris: vaststelling procedure, profiel, selectiecommissie (bijgevoegd 1, bijgevoegd 2, bijgevoegd 3, bijgevoegd 4)
  9. Aanpak peiler groei/invulling marketing (mondeling/presentatie)
  10. Rondvraag